Inschrijven

Vul de onderstaande velden in om u in te schrijven voor de nieuwjaarduik.

Graag per persoon inschrijven, dus niet meerdere personen in één keer.

Uw naam *:

E-mail *:

Woonplaats *:

Leeftijd *:

Ik ga akkoord met het reglement en de gestelde voorwaarden voor deelname zoals hieronder beschreven. Daarnaast is mijn deelname volledig op eigen risico.

Deelname aan de Lekkerkerkse nieuwjaarsduik geschiedt geheel op eigen risico. De organiserende personen, noch de hulpdiensten, noch andere bij de organisatie betrokkenen partijen zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel, van welke aard dan ook, welke direct of indirect door de deelname aan de Lekkerkerkse Nieuwjaarsduik is ontstaan.